Colocation


Med tjänsten colocation kan vi erbjuda Er att i våra datarack placera befintlig server eller lagringsutrustning.
Fördelarna med att lyfta ur företagets interna datalagring och fysiska hårdvara är att alla medarbetare med tillgång till internet har möjlighet att koppla upp sig mot den externa företags servern eller lagringsplatsen vilket resulterar i att man har tillgång till sin data överallt och närsomhelst.
Detta minimerar problemet med att användare lagarar data på sina lokala maskiner som är sårbara och data kan lätt bli förlorat. Företag som är utspridda geografiskt och har många medarbetare kommer att kunna effektivisera och kostnads reducera sitt arbete enormt.

Anslutningen mot den externa företags servern eller datalagringsenheten kan ske genom företagets vanliga domännamn. Om ni skulle vilja använda en unik domän för just colocation tjänsten hjälper vi er med detta också.

IP-adresser tilldelas vid undertecknat avtal och självklart kan du konfigurera detta själv på distans och skicka din server till oss.

Tjänsteinnehåll

  • Elanslutning med UPS-Backup.
  • Trygg och säker förvaring.
  • Fast IP adress.
  • 10mbit obegränsad bandbredd.
  • Fast månadskostnad.
  • Vi hjälper till att byta trasiga hårddiskar m.m.
    (ev kostnad kan tillkomma för arbete på er hårdvara).

© Copyright 2013 Abacom AB. Alla rättigheter reserverade.