Smartboards


OliBoard för in spetsteknologin i utbildningsalar och konferens rum, för att hjälpa till att tillgodose det behov av innovativt undervisningsmaterial som finns i dagens värld.

Med OliBoard kan kursledare och föredragshållare organisera och genomföra lektioner och presentationer med digitalt innehåll från olika källor.

Genom att bidra med teknologi som är specifikt framtagen för direkt, kontinuerligt användande i utbildnings och konferens miljö befriar OliBoard de tekniska aspekterna av att hantera elektroniska enheter.

För mer information om den här produkten kan du hämta produktbladet nedan.Funktionaliteter som Oliboard erbjuder.

  • Styrs med pekande eller med penna
  • Flertryckshantering genom användande av en intuitiv uppsättning av hand- och fingergester
  • Enkel användning i arbetsgrupper
  • Flera plattformar (MS Windows, Linux och Mac)
  • Intuitiv för lärare och studenter
  • Expanderbara utbildningsbibliotek

Webbaserade tjänster.

  • Deltagande i lektioner och konferenser med realtidsdelning av OliBoard från arbetsstationer fjärranslutna via Internet.
  • Möjlighet för varje lärare att spara lektioner på en privat server, för användning från vilken arbetsstation som helst med tillgång till internetuppkoppling, hemma på jobb eller i skolan.
  • Använda en vanlig webbläsare för att arbeta med OliBoard

© Copyright 2013 Abacom AB. Alla rättigheter reserverade.